کلیپ تصویری ، فتنه سبز2
تعداد نمایش 446 بار
زمان: 00:02:19
این کلیپ تصویری به بیانات مقام معظم رهبری به نقش  فتنه گران در تلخ کردن شیرینی انتخابات 88 اشاره دارد.