کلیپ تصویری ، استقلال سیاسی
تعداد نمایش 494 بار
زمان: 00:01:13
پرواضح است که ظهور انقلاب اسلامی باعث پیشرفت مسلمانان ایرانی در عرصه های بسیاری شد.در این مجموعه سعی بر مقایسه بین این دو برهه تاریخی را داشته ایم. در این قسمت استقلال سیاسی ایران امروز را با قبل از انقلاب اسلامی ایران مقایسه کرده ایم.