کلیپ تصویری ، انرژی هسته ای
تعداد نمایش 529 بار
زمان: 00:01:02
پرواضح است که ظهور انقلاب اسلامی باعث پیشرفت مسلمانان ایرانی در عرصه های بسیاری شد.در این مجموعه سعی بر مقایسه بین این دو برهه تاریخی را داشته ایم. در این قسمت موضوع انرژی هسته ای ایران امروز را با قبل از انقلاب اسلامی ایران مقایسه کرده ایم.