" در سرنوشت فرزندانمان شریک هستیم "
یک شنبه 28 خرداد 1396    
بازدید: 423
" روزی دست خداست "
شنبه 27 خرداد 1396    
بازدید: 403
" حرف زدن پشت سر دیگران نشانه ضعف است "
سه شنبه 23 خرداد 1396    
بازدید: 441
" خداوند متکبرین را دوست ندارد "
دوشنبه 22 خرداد 1396    
بازدید: 371
اگر خوبی کنی خوبی می بینی
یک شنبه 21 خرداد 1396    
بازدید: 366
کم فروشی ...
شنبه 20 خرداد 1396    
بازدید: 417
هرکجا هستی خدا باتوست
چهارشنبه 17 خرداد 1396    
بازدید: 435
" با خدا حرف بزنیم "
چهارشنبه 17 خرداد 1396    
بازدید: 392
حسرت داشته های دیگران را نخورید
چهارشنبه 17 خرداد 1396    
بازدید: 277
حسرت زندگی دیگران را نخوریم
چهارشنبه 17 خرداد 1396    
بازدید: 304
rss
1