کد خبر : 295749

تاریخ درج خبر : سه شنبه 22 اسفند 1396
سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران
• برنامه ریزی اوقاف برای بارگذاری 20 میلیون برگ سند در سامانه جامع در سال 97
مدیرکل اسناد و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در 6 ماه دوم سال 96، 3 میلیون و 500 برگ از اسناد موقوفات و رقبات در سامانه دیجیتالی سازمان اوقاف بارگذاری شد، گفت: سال 97 پیش‌بینی می‌شود 20 میلیون برگ سند در این سامانه بارگذاری شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه ششمین نشست طرح طبقه‌بندی، اسکن و بارگذاری اوراق بایگانی موقوفات در  سازمان اوقاف با حضور حجت‌الاسلام  محمد مهدی حاتمی؛ معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگانی از معاونتها و ادارات کل این سازمان برگزار شد.
 بر اساس این گزارش در این نشست  درباره سامانه جامع موقوفات، طبقه‌بندی اسناد بقاع متبرکه و امامزادگان و نظارت و پیگیری برای سال آینده بحث و تبادل نظر شد.
همچنین حجت‌الاسلام حسین اژدری؛ مدیرکل اسناد و امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان این نشست  در گفت وگویی  با بیان اینکه سال ۹۷ روند پرسرعتی در فرآیند اسکن اسناد وثبت در سامانه  جامع موقوفات و بقاع متبرکه خواهیم داشت، اظهار کرد: در 6 ماه دوم سال 96، 3 میلیون و 500 برگ از موقوفات و رقبات در سامانه دیجیتالی سازمان اوقاف بارگذاری شد.
وی  ثبت و ضبط اسناد  وحفاظت از این اسناد را یکی از اهداف این طرح دانست و  با اشاره به اینکه معاونتهای مختلف سازمان اوقاف همانند معاونت اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان باید بر کیفیت بارگذاری اوراق خود نظارت ‌کنند، تصریح کرد: در  سال 97 با همکاری همه بخش ها  پیش‌بینی می‌شود 20 میلیون برگ سند در سامانه جامع  موقوفات  وبقاع متبرکه کشور  بارگذاری شود.