کد خبر : 303956

تاریخ درج خبر : دوشنبه 18 تیر 1397
سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران
• تصویب آیین‌نامه ستاد و کمیته‌های پنج‌گانه در نشست ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور چهل و دومین نشست...
چهل و دومین نشست ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور با هدف بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی در سازمان اوقاف وامور خیریه وبا حضور اعضاءبرگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، چهل و دومین نشست ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کریم کشور در این سازمان برگزار شد که طی این نشست آیین‌نامه اصلاحی ستاد عالی و کمیته‌های پنج‌گانه به تصویب رسید.
در این نشست همچنین مقرر شد آیین نامه‌های اصلاحی جهت بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم ارسال شود.
بر اساس این گزارش آیین‌نامه ستاد در جلسه شهریورماه سال ۹۶ مورد بحث و نظر قرار گرفته بود و اعضا نظرات پیشنهادی خود را داده بودند که در نشست اخیر پس از اعمال نظرات اصلاحی، این آیین‌نامه به تصویب نهایی رسید.