جستجو در پایگاه

سه شنبه 12 دی 1396

در جلسه‌ای مشترک با حضور مدیران قرآنی، بر پوشش رسانه‌ای آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم توسط شبکه‌های قرآن و معارف و سه سیما تاکید شد.