جستجو در پایگاه

چهارشنبه 15 فروردین 1397

معاون فرهنگی واجتماعی سازمان اوقاف وامور خیریه با صدور پیامی از تلاش تمامی دست اندر کاران برگزاری طرح نوروزی آرامش بهاری قدردانی کرد.

چهارشنبه 1 دی 1395

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف گفت :ما امروز در رابطه با برگزاری مراسم نیمه شعبان یا چاپ و نشر مباحث مهدوی وقف هایی داریم یا موقوفاتی برای مسجد مقدس جمکران،اما در مقایسه با موقوفات کل کشور، وقف های مهدوی کمترین وقف ها هستند.