• بله
 • اینستاگرام
لوگوی اوقاف

ارتباط با مدیران

حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی
 • عنواننماينده ولي فقيه و رئیس سازمان اوقاف و امور خيريه
 • نام مدیرحجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی
 • تلفن۶۴۸۷0000
 • فکس۶۴۸۷0000
 • پست الکترونیکkhamooshi@oghaf.ir
 • عنوانمدیرکل حوزه ریاست
 • نام مدیرحجت‌الاسلام حکمت‌الله زارعی
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۰۳
 • فکس۶۴۸۷۱۱۰۳
 • پست الکترونیکriyasat@oghaf.ir
حجت الاسلام غلامرضا عادل
 • عنوانمعاون فرهنگی و اجتماعی
 • نام مدیرحجت الاسلام غلامرضا عادل
 • تلفن۶۴۸۷1021 - ۶۴۸۷1024
 • فکس۶۴۸۷1021 - ۶۴۸۷1024
 • پست الکترونیکmo.farhangi@oghaf.ir
علیرضا هوشیار
 • عنوانمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
 • نام مدیرعلیرضا هوشیار
 • تلفن۶۴۸۷1011 - ۶۴۸۷1013
 • فکس۶۴۸۷1011 - ۶۴۸۷1013
 • پست الکترونیکdevelopment@oghaf.ir
حجت‌الاسلام ناصرالدین نوری‌زاده
 • عنوانمعاون امور مجلس و استانها
 • نام مدیرحجت‌الاسلام ناصرالدین نوری‌زاده
 • تلفن64871851
 • فکس64871851
 • پست الکترونیکmajles@oghaf.ir
حجت‌الاسلام امرالله حسنی‌نیا
 • عنوانمعاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی
 • نام مدیرحجت‌الاسلام امرالله حسنی‌نیا
 • تلفن۶۴۸۷1041_ 64871043
 • فکس۶۴۸۷1041_ 64871043
 • پست الکترونیکlaw@oghaf.ir
مهندس سهیل بیگدلی
 • عنوانمعاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه
 • نام مدیرمهندس سهیل بیگدلی
 • تلفن۶۴۸۷1031_64871035
 • فکس۶۴۸۷1031_64871035
 • پست الکترونیکbahrevari@oghaf.ir
علیرضا عسگری ابیانه
 • عنوانمدیرکل مالی غیر عمومی
 • نام مدیرعلیرضا عسگری ابیانه
 • تلفن64871161
 • فکس64871161
 • پست الکترونیکmali@oghaf.ir
عباس لهراسبی
 • عنوانمدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل
 • نام مدیرعباس لهراسبی
 • تلفن۶۴۸۷1741
 • فکس۶۴۸۷1741
 • پست الکترونیکOghaf_pr@oghaf.ir
حجت الاسلام شوزب شیری
 • عنوانمدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 • نام مدیرحجت الاسلام شوزب شیری
 • تلفن۶۴۸۷1821_64871822
 • فکس۶۴۸۷1821_64871822
 • پست الکترونیکbazrasi@oghaf.ir
حجت الاسلام احمد شرفخانی
 • عنوانرئیس مرکز خیریه سازمان
 • نام مدیرحجت الاسلام احمد شرفخانی
 • تلفن64871721_ 64871722
 • فکس64871721_ 64871722
 • پست الکترونیکcharity@oghaf.ir
حمید مجیدی مهر
 • عنوانرئیس مرکز امور قرآنی
 • نام مدیرحمید مجیدی مهر
 • تلفن۶۴۸۷1701
 • فکس۶۴۸۷1701
 • پست الکترونیکqurani@oghaf.ir
مجتبی باقرزاده
 • عنوانمدیر کل اسناد و ثبتی
 • نام مدیرمجتبی باقرزاده
 • تلفن۶۴۸۷1421
 • فکس۶۴۸۷1421
 • پست الکترونیکsabti@oghaf.ir
دکتر سید مصطفی ملیحی
 • عنوانمدیر کل حراست مرکزی
 • نام مدیردکتر سید مصطفی ملیحی
 • تلفن۶۴۸۷1801
 • فکس۶۴۸۷1801
 • پست الکترونیکharasat@oghaf.ir
میر مهدی موسوی فر
 • عنوانمدیرکل هسته گزینش
 • نام مدیرمیر مهدی موسوی فر
 • تلفن۶۴۸۷1781
 • فکس۶۴۸۷1781
 • پست الکترونیکgozinesh@oghaf.ir
حجت الاسلام والمسلمین سعید خشنود
 • عنوانمدیرکل تحقیق و حسابرسی
 • نام مدیرحجت الاسلام والمسلمین سعید خشنود
 • تلفن64871761
 • فکس64871761
 • پست الکترونیکtahghigh.oghaf@chmail.ir
رضا معممی مقدم
 • عنوانمدیرکل امور اجتماعی و مشارکت ها
 • نام مدیررضا معممی مقدم
 • تلفن۶۴۸۷1221
 • فکس۶۴۸۷1221
 • پست الکترونیکejtemaei@oghaf.ir
حجت الاسلام موسوی متقی
 • عنوانمدیر کل امور فرهنگی
 • نام مدیرحجت الاسلام موسوی متقی
 • تلفن۶۴۸۷1201
 • فکس۶۴۸۷1201
 • پست الکترونیکfarhangi@oghaf.ir
حجت الاسلام نوروز پور
 • عنوانمدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • نام مدیرحجت الاسلام نوروز پور
 • تلفن۶۴۸۷1241
 • فکس۶۴۸۷1241
 • پست الکترونیکbegha@oghaf.ir
حجت الاسلام والمسلمین هادی شفیع
 • عنوانمدیر کل اعزام مبلّغ
 • نام مدیرحجت الاسلام والمسلمین هادی شفیع
 • تلفن۰۲۵۱-۷۸۳۸۵۸۴
 • فکس۰۲۵۱-۷۸۳۸۵۸۴
 • پست الکترونیکmoballegh@oghaf.ir
مهندس سید حیدر مرتضوی
 • عنوانمدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
 • نام مدیرمهندس سید حیدر مرتضوی
 • تلفن۶۴۸۷1101
 • فکس۶۴۸۷1101
 • پست الکترونیکit@oghaf.ir
محسن میرشاهانی
 • عنوانمدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی
 • نام مدیرمحسن میرشاهانی
 • تلفن۶۴۸۷1141
 • فکس۶۴۸۷1141
 • پست الکترونیکhr@oghaf.ir
محمد مولایی
 • عنوانمدیرکل برنامه ریزی،نظارت و تحول
 • نام مدیرمحمد مولایی
 • تلفن۶۴۸۷1121
 • فکس۶۴۸۷1121
 • پست الکترونیکplanning@oghaf.ir
سید فرهاد احد پناه
 • عنوانمدیر کل امور اوقافی
 • نام مدیرسید فرهاد احد پناه
 • تلفن۶۴۸۷1441
 • فکس۶۴۸۷1441
 • پست الکترونیکejarat@oghaf.ir

تازه های خبری

بيشتر

تازه های خبری

بيشتر

پیوندها

بيشتر