• بله
 • اینستاگرام
لوگوی اوقاف

ارتباط با مدیران

حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی
 • عنواننماينده ولي فقيه و رئیس سازمان اوقاف و امور خيريه
 • نام مدیرحجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۱۳
 • فکس۶۴۸۷۱۱۱۳
 • پست الکترونیک
 • عنوانمدیرکل حوزه ریاست
 • نام مدیرحجت‌الاسلام حکمت‌الله زارعی
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۰۳
 • فکس۶۴۸۷۱۱۰۳
 • پست الکترونیک
علیرضا هوشیار
 • عنوانمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
 • نام مدیرعلیرضا هوشیار
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۴۰ - ۶۴۸۷۱۱۴۱
 • فکس۶۴۸۷۱۱۴۰ - ۶۴۸۷۱۱۴۱
 • پست الکترونیک
حجت الاسلام غلامرضا عادل
 • عنوانمعاون فرهنگی و اجتماعی
 • نام مدیرحجت الاسلام غلامرضا عادل
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۶۱ - ۶۴۸۷۱۱۶۰
 • فکس۶۴۸۷۱۱۶۱ - ۶۴۸۷۱۱۶۰
 • پست الکترونیکmffo??@yahoo.com
حجت‌الاسلام ناصرالدین نوری‌زاده
 • عنوانمعاون امور مجلس و استانها
 • نام مدیرحجت‌الاسلام ناصرالدین نوری‌زاده
 • تلفن
 • فکس
 • پست الکترونیک
حجت‌الاسلام امرالله حسنی‌نیا
 • عنوانمعاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی
 • نام مدیرحجت‌الاسلام امرالله حسنی‌نیا
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۵۰
 • فکس۶۴۸۷۱۱۵۰
 • پست الکترونیک
دکتر مهدی پندار
 • عنوانمعاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه
 • نام مدیردکتر مهدی پندار
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۷۰
 • فکس۶۴۸۷۱۱۷۰
 • پست الکترونیک
حجت الاسلام احمد شرفخانی
 • عنوانرئیس مرکز خیریه سازمان
 • نام مدیرحجت الاسلام احمد شرفخانی
 • تلفن
 • فکس
 • پست الکترونیک
علیرضا عسگری ابیانه
 • عنوانمدیرکل مالی غیر عمومی
 • نام مدیرعلیرضا عسگری ابیانه
 • تلفن
 • فکس
 • پست الکترونیک
عباس لهراسبی
 • عنوانمدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل
 • نام مدیرعباس لهراسبی
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۰۶
 • فکس۶۴۸۷۱۱۰۶
 • پست الکترونیکOghaf_pr@oghaf.ir
حجت الاسلام شوزب شیری
 • عنوانمدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 • نام مدیرحجت الاسلام شوزب شیری
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۱۰
 • فکس۶۴۸۷۱۱۱۰
 • پست الکترونیک
حمید مجیدی مهر
 • عنوانرئیس مرکز امور قرآنی
 • نام مدیرحمید مجیدی مهر
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۵۵
 • فکس۶۴۸۷۱۱۵۵
 • پست الکترونیکqurani@oghaf.ir
میر مهدی موسوی فر
 • عنوانمدیرکل هسته گزینش
 • نام مدیرمیر مهدی موسوی فر
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۱۹
 • فکس۶۴۸۷۱۱۱۹
 • پست الکترونیکgozinesh@oghaf.ir
مجتبی باقرزاده
 • عنوانمدیر کل اسناد و ثبتی
 • نام مدیرمجتبی باقرزاده
 • تلفن۰۲۱-۶۴۸۷۲۵۵۵
 • فکس۰۲۱-۶۴۸۷۲۵۵۵
 • پست الکترونیکm.bagherzadeh????@gmail.com
دکتر سید مصطفی ملیحی
 • عنوانمدیر کل حراست مرکزی
 • نام مدیردکتر سید مصطفی ملیحی
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۳۰
 • فکس۶۴۸۷۱۱۳۰
 • پست الکترونیک
حجت الاسلام والمسلمین سعید خشنود
 • عنوانمدیرکل تحقیق و حسابرسی
 • نام مدیرحجت الاسلام والمسلمین سعید خشنود
 • تلفن
 • فکس
 • پست الکترونیکtahghigh.oghaf@chmail.ir
رضا معممی مقدم
 • عنوانمدیرکل امور اجتماعی و مشارکت ها
 • نام مدیررضا معممی مقدم
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۶۹
 • فکس۶۴۸۷۱۱۶۹
 • پست الکترونیک
حجت الاسلام موسوی متقی
 • عنوانمدیر کل امور فرهنگی
 • نام مدیرحجت الاسلام موسوی متقی
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۶۶
 • فکس۶۴۸۷۱۱۶۶
 • پست الکترونیکoghaf??@gmail.com
حجت الاسلام نوروز پور
 • عنوانمدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی
 • نام مدیرحجت الاسلام نوروز پور
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۷۱
 • فکس۶۴۸۷۱۱۷۱
 • پست الکترونیک
حجت الاسلام والمسلمین هادی شفیع
 • عنوانمدیر کل اعزام مبلّغ
 • نام مدیرحجت الاسلام والمسلمین هادی شفیع
 • تلفن۰۲۵۱-۷۸۳۸۵۸۴
 • فکس۰۲۵۱-۷۸۳۸۵۸۴
 • پست الکترونیک
مهندس سید حیدر مرتضوی
 • عنوانمدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
 • نام مدیرمهندس سید حیدر مرتضوی
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۲۰
 • فکس۶۴۸۷۱۱۲۰
 • پست الکترونیک
محسن میرشاهانی
 • عنوانمدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی
 • نام مدیرمحسن میرشاهانی
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۴۳
 • فکس۶۴۸۷۱۱۴۳
 • پست الکترونیک
محمد مولایی
 • عنوانمدیرکل برنامه ریزی،نظارت و تحول سازمانی
 • نام مدیرمحمد مولایی
 • تلفن۶۴۸۷۱۱۴۷
 • فکس۶۴۸۷۱۱۴۷
 • پست الکترونیک
رضا عابدینی
 • عنوانمدیرکل امور مجلس
 • نام مدیررضا عابدینی
 • تلفن۶۴۸۷۲۴۱۳
 • فکس۶۴۸۷۲۴۱۳
 • پست الکترونیک
سید فرهاد احد پناه
 • عنوانمدیر کل امور اوقافی
 • نام مدیرسید فرهاد احد پناه
 • تلفن۶۴۸۷۲۵۴۱
 • فکس۶۴۸۷۲۵۴۱
 • پست الکترونیک
دبیرخانه مرکزی
 • عنواندبیرخانه سازمان (جهت پیگیری نامه)
 • نام مدیردبیرخانه مرکزی
 • تلفن۶۴۸۷۱۲۱۰ - ۶۴۸۷۱۲۱۱
 • فکس۶۴۸۷۱۲۱۰ - ۶۴۸۷۱۲۱۱
 • پست الکترونیک

تازه های خبری

بيشتر

تازه های خبری

بيشتر

پیوندها

بيشتر