هدایا و نذورات ، مشارکت در وقف ، وکالت ، صدقات و وصیت

صفحه ی اصلی / هدایا و نذورات ، مشارکت در وقف ، وکالت ، صدقات و وصیت

هدایا و نذورات ، مشارکت در وقف ، وکالت ، صدقات و وصیت
  • این خدمت به صورت تمام وقت و در تمام ایام هفته و سال ارائه می شود.
  • این خدمت به صورت آنلاین با تمامی امکانات وابسته به این خدمت در این مجوز قابل مشاهده و بهره برداری بوده و همچنین به صورت حضوری نیز قابل ارائه می باشد.
  • این خدمت به صورت رایگان ارائه می گردد.
این بخش شامل دو بخش هدایا و نذورات امامزادگان و مشارکت در وقف ، وکالت ، صدقات و وصیت می شود که با رفتن به بخش هدایا و نذورات می توانند از طریق سایت امامزادگان به امامزادگانی که امکان دریافت هدایا و نذورات را به صورت آنلاین دارند.
و با ورود به بخش مشارکت در وقف ، وکالت ، صدقات و وصیت می توانند با انتخاب استان ، شهرستان ، نوع واریز و مشخصات فردی و میزان واریزی اقدام به مشارکت نمایند.