خدمات غیر حضوری (سوالات متداول)

صفحه ی اصلی / خدمات غیر حضوری (سوالات متداول)

ارائه مفاصا حساب موقوفات به متولیان

در صورت عدم مشاهده مفاصا حساب مورد نظر خود در سایت چه باید بکنیم

متقاضیان محترم می توانند با مراجعه حضوری به اداره کل تحقیق و حسابرسی سازمان نسبت به دریافت مفاصا حساب خود اقدام نمایند.

امور خادمین و هیات امناء موقوفات، امامزادگان،بقاع متبرکه و مساجد

درصورت دریافت توکن، توکنچه اطلاعاتی در اختیار امور خادمین و هیات امنای امامزادگان ، بقاع متبرکه و مساجد قرار خواهد گرفت.

درصورت استفاده از توکن ، افرادی که از کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه نبود، می تواند به صورت خادم و یا عضو هیات امنا امامزادگان و مساجد فعالیت دارند، می توانند تمام فعالیت های مربوط به موقوفه و یا امامزاده و و مسجد خود را مدیریت نمایند، همچنین مکاتبات اداری ، فیش حقوقی ف احکام کارگزینی و گزارشات مورد نیاز در حوزه اختیارات خود را مشاهده کنند.

آموزش قرآن و شناسایی نیروهای مستعد

منظور از شناسایی نیروهای مستعد قرآنی چیست.

با توجه به آزمونهای برگزار شده در سطوح مختلف سنی و رده ای ، افراد مستعد جهت تربیت حافظان و قاریان شناسایی شده و تسهیلات لازم به آنان تعلق می گیرد.