بیانیه توافق سطح خدمت در ‌تارنما

صفحه ی اصلی / بیانیه توافق سطح خدمت در ‌تارنما

بیانیه توافق سطح خدمت در ‌تارنما

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال سازمان اوقاف و امور خیریه را به اطلاع میرساند:

-1 تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق پیگیری شکایات مجهز می باشد.

-2 برای ارتباط با هر واحد از گزینه راهنمای مراجعین و میز خدمت کارشناس مورد نظر را انتخاب نمایید .

-3 تارنمای سازمان واقاف و امور خیریه بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

-4 برای اطلاع رسانی هر گونه گزارش خطا ، شامل خطاهای فنی و غیر فنی با  واحد فناوری اطلاعات از طریقپست الکترونیک ict@oghaf.ir گزارش فرمائید