لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

پربازدیدترین اخبار
  • امروز
  • دیروز
  • هفته
  • ماه

امروز

دیروز

هفته

ماه

میز خدمت الکترونیکی

مدرسه خیر ماندگار

شماره کارت به منظور واریز کمک های نقدی

شماره حساب کمک مهر تحصیلی

فرهنگنامه فقهی و حقوقی وقف

سامانه سجنا (نیروی انسانی)

سامانه شکایات

بانک صوت
موضوع
زمان درج
شنبه 11 اردیبهشت 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
دوشنبه 6 اردیبهشت 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
دوشنبه 6 اردیبهشت 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
شنبه 4 اردیبهشت 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
سه شنبه 31 فروردین 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
شنبه 28 فروردین 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
شنبه 28 فروردین 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
دوشنبه 30 فروردین 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین
نام قطعه
موضوع
زمان درج
یک شنبه 29 فروردین 1395
لینک دانلود
پخش آنلاین