کد خبر : 10280

تاریخ درج خبر : چهارشنبه 13 آبان 1388
سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران
• فراخوان مقاله چهارمين کنگره سراسري عاشورا پژوهي ...
عاشورا عدالت و پيشرفت

محور اول : عاشورا ، تعريف و جايگاه عدالت و پيشرفت

1. تعريف عدالت و پيشرفت در ادبيات عاشورا
2. قيام عاشورا زمينه ساز عدالت و پيشرفت
3. مباني قرآني عدالت در کلام امام حسين (ع)
4. عاشورا و تجليات عدالت در سيره امام حسين عليه السلام و اصحاب ايشان

محور دوم : عاشورا و پيشينه تاريخي و تمدن ايران اسلامي

1. نقش عاشورا در شکل گيري ايده هاي پيشرفت و توسعه در ايران
2. نقش عاشورا در شکل گيري فرهنگ هاي تحول اجتماعي و حرکت به سوي پيشرفت در عصر مشروطه
3. نقش عاشورا در شکل گيري تمدن ايراني- اسلامي عصر صفوي
4. نقش عاشورا در شکل گيري تمدن ايراني- اسلامي قرن چهارم و پنجم هجري

محور سوم : عاشورا ، انقلاب اسلامي و ترسيم جامعه پيشرفته مبتني بر عدالت

1. استفاده از درس ها و عبرت هاي عاشورا در حفظ و استحکام انقلاب اسلامي بر اساس نظامي عدالت محور
2. ارتباط پيام شهداي عاشورا و شهداي انقلاب اسلامي در تحقق عدالت و پيشرفت
3. راه هاي تحقق فرهنگ عاشورايي براي جلوگيري از دنياطلبي و رفاه زدگي در سايه نظام عدالت محور
4. نقش حوزه و دانشگاه در گسترش عدالت طلبي عاشورا و پيشرفت انقلاب اسلامي
5. نقش بصيرت به عنوان يکي از عبرت هاي عاشوا در پيشرفت و توسعه عدالت در انقلاب اسلامي 6. راه هاي تحقق معنويات در جامعه عدالت محور بر اساس آموزه هاي عاشورا
7. راه هاي گسترش فرهنگ عدالت و پيشرفت در دهه چهارم انقلاب بر اساس فرهنگ عاشورا و نظام عدالت محور

محور چهارم: عاشورا و انديشه عدالت و پيشرفت

1. قيام عاشورا و پيشرفت انديشه عدالت اجتماعي
2. تاثير عاشورا بر زمينه سازي، تحقق و استمرار جنبش هاي عدالت خواهانه و نهضت هاي سياسي، اجتماعي جهان
3. نقش عدالت خواهي عاشورا در وحدت جوامع اسلامي
4. تحقق ارزش هاي اسلامي در سايه نظام عدالت محور و فرهنگ عاشورايي

محور پنجم: عاشورا و الگوهاي عدالت و توسعه

1. بازخواني الگوي پيشرفت از منظر مکتب عاشورا
2. بايدها و نبايدهاي عاشورايي در طراحي و نهادينه سازي الگوي اسلامي پيشرفت
3. مقايسه شعار عدالت خواهي اعلاميه حقوق بشر با عدالت خواهي عاشورا
4. چگونگي ايجاد گفتمان عدالت و پيشرفت در جامعه امروز بر اساس آموزه هاي عاشورا
5. تبلور ارزش هاي انساني در فرهنگ عاشورا (با تأکيد بر عدالت و پيشرفت)
6. سازوکار استفاده از واقعه عاشورا در طراحي الگوهاي عدالت و پيشرفت
7. نقش قيام عاشورا و انتظار موعود در تحقق عدالت و پيشرفت
8. تبلور عدالت طلبي عاشورايي در عصر ظهور
9. نقش ولي فقيه در تحقق عدالت و پيشرفت از منظر مکتب عاشورا

شيوه ارسال مقالات: محققين و پژوهشگران ارجمند مي توانند مقالات خود را طبق شيوه نامه ارسال مقاله مندرج در سايت www.mfso.ir حداکثر تا تاريخ 1388/09/30 ارسال نمايند.
مقالات ارسالي مي بايست با رعايت ساختار مقالات علمي نوشته شده و در محيط نرم افزار word تايپ و به يکي از دو صورت زير ارسال گردد:
الف) دو نسخه مقاله در قطع A4 به صورت يک رو و همراه با CD به اداره كل اوقاف و امور خيريه استان محل سكونت ارسال گردد.
ب) ارسال از طريق بخش ارسال مقالات در سايت كنگره -كليه مقالات پذيرش شده توسط هيات علمي كنگره ، گواهي معتبر دريافت كرده و در مجموعه مقالات كنگره چاپ خواهد شد.
به نفرات برتر هر استان هداياي نفيسي اهدا خواهد شد.
آدرس دبيرخانه مركزي: تهران،خيابان نوفل لوشاتو،خيابان هانري كربن،واحد پژوهش معاونت فر هنگي سازمان اوقاف و امور خيريه، دبيرخانه مرکزي چهارمين كنگره سراسري عاشورا پژوهي
تلفن : 66720057-66720207 (021)
www.mfso.ir
info@mfso.com