کد خبر : 323321

تاریخ درج خبر : سه شنبه 21 خرداد 1398
سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران
• فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه
سازمان اوقاف و امور خیریه طی فراخوانی از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دعوت کرد تا در زمینه موضوعات اعلام شده توسط این سازمان به تدوین پایان نامه و رساله بپردازند.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه در این فراخوان آمده است:
سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر دارد از طریق راهکارهای علمی و کاربردی، حول محورهای مختلف به تحقیق و پژوهش بپردازد. لذا از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دعوت می‌کند تا در زمینه موضوعات  اعلام شده به تدوین پایان نامه و رساله بپردازند.
 
شرایط حمایت از پایان نامه
الف-   در راستای اهداف، ماموريتها و سياستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان باشد.
ب-   موضوعات مربوط به سازمان مي بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضلات عمومي مربوط به سازمان باشد.
ج-  کاربردی بوده و قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد.
د- به دور از کلی نگريها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملموسی ارائه نمايد.
ه – کلیه مراحل پایان نامه از انتخاب عنوان تا دفاع از پایان نامه و رساله را با هماهنگی سازمان انجام شده باشد.
 
مبلغ و نحوه پرداخت اعتبار (ميزان حمايت مالي)
الف- حمايت از پایان نامه ها به شرح جدول ذيل مي باشد:
كارشناسي ارشد: 5 الی 30 میلیون ریال
دكتري: 10 الی 60 میلیون ریال
ب- نحوه پرداخت:
1.      پایان نامه و رساله پس از بررسی و تایید گروه پژوهش سازمان اوقاف و امور خیریه و اولویت بندی از نظر محتوا از حمایت مالی برخوردار می شوند.
2.      از پایان نامه و رساله پس از دفاع و انجام اصلاحات و ارائه مجلدات و فایل های آن حمایت می شود.
 
نکات قابل توجه
1- دانشجو می بایست عنوان و موضوع تحقیق را با هماهنگی گروه پژوهش سازمان تدقیق وانتخاب نماید.
2- دانشجو موظف است پس از آگاهي از تأیید عنوان در سازمان،  نسبت به تصويب موضوع و ابلاغ موضوع در دانشگاه اقدام نموده و پروپوزال اولیه را ارسال نماید. (پروپوزال می بایست مورد تأیید استاد راهنما باشد).
3- دانشجو موظف است پس از دریافت تأییدیه پروپوزال توسط سازمان نسبت به ارسال پروپوزال مصوب دانشگاه اقدام نماید.
4- دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پایان نامه را به گروه پژوهش سازمان ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات بررسي پايان نامه ، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.
تبصره  : از پايان نامه هایی که به اتمام رسیده و یا  بدون هماهنگی با گروه پژوهش سازمان  انجام شود، حمایت نمی شود.
5- دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع،  موضوع را به سازمان اطلاع داده و دعوت نماید تا در صورت ضرورت به تشخیص واحد پژوهش نماينده ای از سازمان در جلسه دفاع شرکت نماید.
6- دانشجو مي بايست پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن آن، موارد زير را در اختيار سازمان قرار دهد:
الف-سه نسخه از پايان نامه مجلد شده به همراه فایل WORDو PDFآن.
ب- ارائه خلاصه پایان نامه در حداقل 2 و حداکثر 4 صفحه ( در خلاصه می بایست مهمترین نتایج پایان نامه و تأثیر اجرای آن برای سازمان، نوشته شود)
تذکر: بر روی جلد و نیز در ذیل صفحه معرفی می بایست جمله «این پایان نامه با حمایت مادی و معنوی سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه شده است» درج شده و ممهور به مهر دانشگاه باشد.
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امورخیریه، دفتر نوسازی و تحول اداری گروه پژوهش     تلفن: 64872402 - 64872406
سایت:oghaf.ir
پست الکترونیکی:
Research.oghaf@yahoo.com
pajoohesh@oghaf.ir
جدول موضوعات این فراخوان در قالب تصاویر در همین مطلب آمده است.