کد خبر : 355383

تاریخ درج خبر : دوشنبه 20 بهمن 1399
سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران
• واگذاری اداره موقوفات به امناء راهبرد و مشی اصلی سازمان اوقاف است
مدیرکل اداره امناء و متولیان سازمان اوقاف و امورخیریه گفت: کاهش تصدی گری و و اگذاری اداره موقوفات به امناء، راهبرد و مشی اصلی سازمان اوقاف در دوره جدید است.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امورخیریه از استان کرماننشاه، مدیرکل ادار ه امناء و متولیان سازمان اوقاف در حاشیه نشست مشترک با مدیرکل اوقاف کرمانشاه، روسا و اعضای کمیسیون املاک استان کرمانشاه، گفت: کاهش تصدی گری و واگذاری اداره امور موقوفات فاقد امین و یا اشتراک التولیه توسط امناء خط مشی و راهبرد اصلی سازمان اوقاف در دوره جدید است.
محمد علی رمضانی افزود: این رویکرد با هدف سامان دهی و افزایش بهره وری موقوفات توسط ریاست محترم سازمان در دستور کار قرارگرفته است.
وی کاهش تصدی گری و چابک سازی را مهم ترین چشم انداز در بکارگیری امناء موقوفات دانست و خاطرنشان کرد: اصل بر این است که هر دستگاهی در قالب نظام اداره کشور محدود شود و لازم است دامنه تصدی گری باز تر گردد و سیاست نصب امین نیز در سازمان اوقاف به همین منظور بوده است.
مدیرکل اداره امناء و متولیان سازمان اوقاف بیان داشت: مستند اداره موقوفات توسط امین، ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف است و کارگروه اجرایی طرح در استان ها به ریاست مدیرکل اوقاف و دبیری معاون مدیریت منابع و پشتیبانی استان تشکیل شده است که بحمدالله استان کرمانشاه با حمایت مدیر کل و پیگیری اداره تحقیق استان جزء استان های موفق در این زمینه بوده است. رمضانی ابراز امیدوار کرد با واگذاری اداره موقوفات به امناء زمینه سرمایه گذاری و ارتقاء  حداکثری موقوفات و وصول مطالبات ایجاد شود.