##title##

پربازدیدترین اخبار
  • امروز
  • دیروز
  • هفته
  • ماه

امروز

دیروز

هفته

ماه

میز خدمت الکترونیکی

مدرسه خیر ماندگار

شماره کارت به منظور واریز کمک های نقدی

شماره حساب کمک مهر تحصیلی

فرهنگنامه فقهی و حقوقی وقف

سامانه سجنا (نیروی انسانی)

سامانه شکایات

تغییرات مدیریتی در راستای ارتقا بهره وری موقوفات در سراسر کشور است.

تغییرات مدیریتی در راستای ارتقا بهره وری موقوفات در سراسر کشور است.

اتاق جنگ اوقاف در معاونت بهره وری اقتصادی است.

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر