• بله
  • اینستاگرام
لوگوی اوقاف

جمع آوری الکترونیکی و تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات دستگاه
* نام و نام خانوادگی * تحصیلات
* سن * پست الکترونیکی
* به نظر شما کدام قانون یا بخشنامه نیاز به اصلاح یا بازبینی دارد؟
* به نظر شما آیا این قانون درست اجرا می شود؟
کد امنیتی
 

تازه های خبری

بيشتر

پیوندها

بيشتر