• بله
  • اینستاگرام
لوگوی اوقاف

پخش غيرزنده ویدئو

بيشتر

سه‌شنبه23شهريور1400

12:36

259

شان نزول آیه سأل سائل بعزاب واقع

عاقبت کسی که در روز غدیر، ولایت حضرت علی علیه السلام را قبول نکرد؛ آیه قرآنی که در این خصوص نازل شد.

پخش غيرزنده ویدئو

بيشتر

پیوندها

بيشتر