• بله
  • اینستاگرام
لوگوی اوقاف

پخش غيرزنده ویدئو

اینجا مسابقه نیست

اینجا مسابقه نیست

روایتی از روز اول مسابقات با احسان قاری

دوشنبه30بهمن1402

روایتی از روز اول مسابقات با احسان قاری

وحدت عالم اسلام، ضرورت مقاومت است

وحدت عالم اسلام، ضرورت مقاومت است

مصاحبه با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه مراسم افتتاحیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

يكشنبه29بهمن1402

مصاحبه با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه مراسم افتتاحیه چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

قرائت هادی اسفیدانی از ایران

قرائت هادی اسفیدانی از ایران

قرائت هادی اسفیدانی از ایران در رشته قرائت چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

يكشنبه29بهمن1402

قرائت هادی اسفیدانی از ایران در رشته قرائت چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

قرائت محمد عبدالرحمانی از کشور کومور

قرائت محمد عبدالرحمانی از کشور کومور

قرائت محمد عبدالرحمانی از کشور کومور در رشته قرائت چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

يكشنبه29بهمن1402

قرائت محمد عبدالرحمانی از کشور کومور در رشته قرائت چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

قرائت مهدی اکبری رزین از ایران

قرائت مهدی اکبری رزین از ایران

قرائت مهدی اکبری رزین از ایران در رشته قرائت هشتمین دوره مسابقات دانش آموزی قرآن کریم

يكشنبه29بهمن1402

قرائت مهدی اکبری رزین از ایران در رشته قرائت هشتمین دوره مسابقات دانش آموزی قرآن کریم

قرائت عبید ادریس سلیمان از کشور تانزانیا

قرائت عبید ادریس سلیمان از کشور تانزانیا

قرائت عبید ادریس سلیمان از کشور تانزانیا در رشته قرائت چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

يكشنبه29بهمن1402

قرائت عبید ادریس سلیمان از کشور تانزانیا در رشته قرائت چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

تلاوت قرآن کریم توسط منتظر رعد خالد از کشور عراق

تلاوت قرآن کریم توسط منتظر رعد خالد از کشور عراق

تلاوت قرآن کریم توسط منتظر رعد خالد از کشور عراق در رشته ترتیل چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

يكشنبه29بهمن1402

تلاوت قرآن کریم توسط منتظر رعد خالد از کشور عراق در رشته ترتیل چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

تلاوت قرآن کریم توسط محمد مهدی عزالدین از کشور لبنان

تلاوت قرآن کریم توسط محمد مهدی عزالدین از کشور لبنان

تلاوت قرآن کریم توسط محمد مهدی عزالدین از کشور لبنان در رشته ترتیل چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

يكشنبه29بهمن1402

تلاوت قرآن کریم توسط محمد مهدی عزالدین از کشور لبنان در رشته ترتیل چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

تلاوت قرآن کریم توسط عبدالله مزوزی از کشور الجزایر

تلاوت قرآن کریم توسط عبدالله مزوزی از کشور الجزایر

تلاوت قرآن کریم توسط عبدالله مزوزی از کشور الجزایر در رشته ترتیل چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

يكشنبه29بهمن1402

تلاوت قرآن کریم توسط عبدالله مزوزی از کشور الجزایر در رشته ترتیل چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

تلاوت قرآن کریم توسط ساهر نافذ محمد اسمر از کشور فلسطین

تلاوت قرآن کریم توسط ساهر نافذ محمد اسمر از کشور فلسطین

تلاوت قرآن کریم توسط ساهر نافذ محمد اسمر از کشور فلسطین در رشته حفظ چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

يكشنبه29بهمن1402

تلاوت قرآن کریم توسط ساهر نافذ محمد اسمر از کشور فلسطین در رشته حفظ چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

12345>>>

پخش غيرزنده ویدئو

بيشتر

پیوندها

بيشتر